eur czk
Nákupní košík
Váš košík je prázdný.
Pro dopravu zdarma zbývá
nakoupit už jen za 1200 Kč
DOPRAVA ZDARMA!
K pokladně »
Můžeme s něčím poradit?
?
Jen se dívám

PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE „WRR VÁNOCE S ČOKOLÁDOU JORDIS"


Organizátor

Společnost Pandemic s.r.o. se sídlem Špitálská 149/7, 500 03 Hradec Králové, IČ: 01928031 zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32493/KSHK (dále jen „organizátor") pořádá marketingovou akci s názvem „Wrr Vánoce s čokoládou Jordis" (dále jen „akce"). Organizátor je zároveň zpracovatelem osobních údajů v souladu s obecnými závaznými právními předpisy, zejména nařízením EU 2016/679 (GDPR) (dále jen „zákon").


Doba trvání akce

Akce trvá do 31. 1. 2021 23:59:59 hodin (dále jen soutěžní období).


Soutěžící

Akce platí pro kohokoliv, kdo si v soutěžním obchodí zakoupí nebo dostane čokoládu Jordis s motivy z knížek vydavatelství The Wrr na obalu čokolády (3 motivy 8 g čokolád, 1 motiv 50 g čokolád).
Jak akce funguje

V soutěžním období soutěžící zakoupí nebo dostane čokoládu Jordis s motivy z knížek vydavatelství The Wrr na obalu čokolády (3 motivy 8 g čokolád, 1 motiv 50 g čokolád). Po rozbalení čokolády na vnitřní straně obalu soutěžící nalezne slevový kód, nebo v případě velké (50 g) čokolády zlatou výherní samolepku. V soutěžním období může soutěžící uplatnit slevový kód výhradně a pouze při nákupu knih (na e-shopu www.medvedwrr.cz/obchod). Soutěžící zašle svou fotografii s výherní samolepkou a obalem čokolády na email info@medvedwrr.cz. Do emailu soutěžící také přiloží + unikátní kód ze samolepky.

Organizátor během soutěžního období umožní soutěžícím využít slevové kódy a odešle příslušnou výhru vztahující se k nálezu zlaté samolepky.
Výhry

Každý soutěžící se zlatou samolepkou může získat pouze jednu výhru. Slevový kód lze využít pouze na nákup knih na zmíněném e-shopu. Nákup není omezen množstvím.

Výhra zlaté samolepky: Wrr Box obsahující 2 knihy – Medvěd Wrr: Po přečtení zavřít, Medvěd Wrr: Zachraň knižní svět, pexeso medvěda Wrr, záložku, odznáček, samolepky a karetní hru.


Ostatní podmínky účasti v akci

Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba, která splní veškeré podmínky akce.

Akce se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k organizátorovi, anebo jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých.

Účastníci se akce účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhry v celkovém rozsahu, ani v jednotlivých případech ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství, než jaké určí organizátor, ani nejsou oprávněni požadovat namísto výher peněžité plnění.

Výhry nelze vymáhat soudní cestou.

Organizátor si vyhrazuje právo posoudit jednotlivé sporné situace nastalé v průběhu akce.

Organizátor si vyhrazuje právo předat ceny výhercům osobně, a to na adrese provozovny Československé armády 287/19, Hradec Králové 50003 nebo pomocí dopravy Česká pošta.

Součástí předání ceny může být fotografování výherce za účelem zveřejnění fotografie. Výherci, kteří zaslali své fotografie k soutěži zasláním souhlasí se zveřejněním na sociálních sítích organizátora, příp. i na webových stránkách www.medvedwrr.cz.

Pro získání výher a možnost uplatnění slevových kódů, je nutné nejpozději v den ukončení akce, tj. 31. 1. 2021, provést nákup na e-shopu, nebo kontaktovat organizátora emailem info@medvedwrr.cz.

V případě, že se výherce o svou výhru nepřihlásí ve stanoveném termínu, propadá výhra ve prospěch organizátora.

Výhru nelze reklamovat.


Zpracování informací

Účastí v akci vyslovuje každý soutěžící svůj souhlas s použitím kontaktních údajů pro marketingové účely organizátora, a to na dobu jednoho roku od začátku konání akce.

Účastí v akci každý soutěžící potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona, tj. zejména s tím, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že má právo k přístupu k těmto údajům.

Soutěžící dává účasti v akci souhlas se zpracováním osobních údajů. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to formou dopisu zaslaného na adresu sídla organizátora. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení organizátorovi a má za následek ztrátu nároku na výhru, stane-li se tak před jejím uplatněním ze strany soutěžícího.

Soutěžící nemají garantovánu účast v soutěži, organizátor si vyhrazuje právo kdykoli v průběhu konání akce z akce soutěžícího vyřadit.


Všeobecné podmínky

Účastí v akci se všichni soutěžící zavazují dodržovat její pravidla. Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla této akce, případně akci zastavit, přerušit či odložit. Tato oficiální pravidla jsou k dispozici v sídle organizátora.

Organizátor si vyhrazuje právo zkrátit, prodloužit, přerušit nebo zrušit akci či změnit tato pravidla, s výjimkou změn, které by mohly mít vliv na rovné postavení soutěžících. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit jednotlivé sporné situace nastalé v průběhu akce.

Organizátor nenese odpovědnost v případě zásahu vyšší moci.

V Hradci Králové 15. 9. 2020