Váš košík je prázdný.
Pro dopravu zdarma zbývá
nakoupit už jen za 500 Kč
DOPRAVA ZDARMA!
K pokladně
Domů Obchod Blog O nákupu Autoři
Můžeme s něčím poradit?
Jen se dívám

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") vydává spolčenost PANDEMIC s.r.o., IČO: 01928031, DIČ: CZ01928031, (dále jen "Prodávající"), který provozuje internetový obchod The Wrr.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Vyberte si zboží, počet kusů a klikněte na tlačítko "Do košíku".
 • Klikněte na ikonu košíku nebo na tlačítko "Košík" a přesunte se do košíku.
 • V pokladně zkontrolujte vybrané zboží, zadejte dodací adresu a kontakt na Vás. Zkontrolujte svou objednávku a klikněte na tlačítko "Objednat". Stisknutím tohoto tlačítka souhlasíte s Obchodními podmínkami.
 • O zpracování objednávky budete informováni e-mailem.

Vrácení nebo výměna zboží

Zboží zakoupené přes internet je možné dle zákona vrátit nebo požadovat jeho výměnu za zákonem stanovených podmínek:
 • Zboží musí být kompletní, čisté, nepoužité, nepoškozené a schopné dalšího prodeje.
 • Zboží musíte odeslat zpět do 14ti dnů od jeho obdržení. V případě nákupu během listopadu nebo prosince je tato lhůta navíc prodloužena až do 15.1. následujícího roku.
 • Musí být přiložena kopie objednávky a uveden požadavek na výměnu zboží nebo velikosti.
 • O vrácení či výměně zboží nás informujte také mailem na info@thewrr.cz
 • Zboží zpět se nezasílá na dobírku, v tom případě by nebylo převzato.
 • Při požadavku na výměnu bude požadované zboží kupujícímu odesláno nejpozději do 14ti pracovních dnů od obdržení vráceného zboží, pokud bude nová výroba realizovatelná. V opačném případě bude kupujícímu tato skutečnost sdělena s možnostmi dalšího řešení vrácením peněz nebo návrhem na podobné zboží.

Reklamace

 • Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
 • Vadou se rozumí změna vlastnosti zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu nebo nedodržení technologického postupu.
 • Za vadu nelze považovat změnu vlastnosti zboží, která vznikla důsledkem jeho opotřebení, nesprávného používání, nevhodné údržby.
 • Reklamace včetně odstranění vady vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Zboží vám může být vyměněno, mohou být vráceny peníze (na bankovní účet) či může být reklamace neuznána.
 • Reklamaci uplatňujte vždy neprodleně po vyskytnutí závady.
 • Reklamované zboží zasílejte na adresu uvedenou v kontaktech a společně s kopií prodejního dokladu a popisem závady.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz

Ochrana osobních údajů

Jak nakládáme s informacemi a daty, které nám poskytujete?

Shromažďování a zpracování vašich osobních údajů probíhá v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů nebo na základě právních předpisů, např. Obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR). Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů je PANDEMIC s.r.o., se sídlem ČSA 287, 50003 Hradec Králové, IČ: 01928031. Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 32493.

Zdroje osobních údajů a jejich kategorie

Zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytli nebo osobní údaje, které jsme získali na základě plnění Vaší objednávky. Zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
- plnění smlouvy mezi námi a vámi za účelem vyřízení vaší objednávky
- při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky, poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu za účelem zasílání obchodních sdělení
- za účelem zajištění funkčnosti webových stránek můžeme pracovat s tzv. soubory cookies. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Soubory cookies slouží např. při zapamatování přihlašovacích údajů, či na udržení informací o zboží v košíku či oblíbených produktech.
Používání souborů cookie lze pomocí nastavení vašeho webového prohlížeče zcela zakázat.

Doba uchovávání údajů

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů nebo po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů osobní údaje vymažeme.

Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě smlouvy a subjekty zajišťující mailingové služby. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země ani žádné mezinárodní organizaci.

Vaše práva

právo na přístup ke svým osobním údajům
právo na opravu osobních údajů
právo na omezení zpracování osobních údajů
právo na výmaz osobních údajů
právo vznést námitku proti zpracování
právo na přenositelnost údajů
právo odvolat souhlas se zpracováním

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zaheslování počítačů, používání antivirových programů, atd. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Provozovatel

PANDEMIC s.r.o.
ČSA 287,
500 03 Hradec Králové

IČO: 01928031, DIČ: CZ01928031
Společnost zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 32493

Email: info@thewrr.cz